Logo Universiteit Utrecht

Ioniserende Stralen Practicum

Aanvragen

Wilt u zelf ervaren hoe het in de praktijk gaat? Bij de start van het nieuwe schooljaar in september stuurt het ISP de uitnodiging voor een bezoek van een van de mobiele practica naar alle scholen in ons adressenbestand. Met deze uitnodiging kunt u online aangeven in welke periode (eerste of tweede helft) van welke maand u het practicum zou willen uitvoeren. Bovendien geeft u op dit formulier aan om hoeveel leerlingen in 4-HAVO 5-HAVO, 5-VWO of 6-VWO het daarbij gaat. Na ontvangst van deze kaart maken de practicumleiders een definitieve afspraak met u over datum en tijd.

Informatie

Als u deze aanvraagkaart niet hebt gekregen, of als u eerst nog meer informatie wilt over het ISP: bel of mail ons (zie Contact). Of maak een afspraak voor een oriënterend bezoek aan onze practicumzaal in het Minnaertgebouw van de Universiteit Utrecht om de experimenten te bekijken.

Aanvragen voor het gebruik van de vaste practicumzaal in Utrecht kunt u rechtstreeks richten aan de practicumleiders aldaar. Op de pagina Medewerkers staan hun telefoonnummers en emailadressen.

De vaste practicumzaal van het ISP in Utrecht is slechts een deel van het jaar geopend: vanaf ruwweg half november tot ruwweg half april.

Kosten

Het ISP wordt gedeeltelijk gefinancierd door de rijksoverheid en het departement Natuur- en Sterrenkunde; de faculteit Betawetenschappen van de Universiteit Utrecht. Om het ISP draaiende te houden is daarnaast een bijdrage van de scholen voor het gebruik van haar diensten noodzakelijk.

De bijdrage van de scholen voor gebruik van het ISP is vastgesteld op een bedrag van € 7,50 per leerling, met een minimum van € 225,- per schoolbezoek. Voor het gebruik van de vaste practicumzaal in Utrecht geldt een bijdrage van € 5,50- per deelnemende leerling, met een miniumum van € 55,- per schoolbezoek. Daarbij zijn eventuele reiskosten voor rekening van de school.

De tarieven voor het gebruik van de ISP-faciliteiten voor andere onderwijsinstellingen dan scholen voor voortgezet onderwijs zijn op aanvraag beschikbaar.

Bronnenafvoer / behouden eigen radioactieve stoffen

Met de Arbeidsinspectie is overeengekomen dat het ISP kan zorgen voor een verantwoorde afvoer van op school aanwezige radioactieve bronnen. Als de bronnen tijdens een schoolbezoek van het mobiele practicum door het ISP kunnen worden ingenomen is het tarief € 180,-. In andere gevallen geldt een hoger tarief van € 210,- vanwege de extra transportkosten. Het alternatief is een rechtstreekse afvoer van de bronnen door de COVRA, tegen aanzienlijk hogere kosten.
Een aanvraag tot afvoer van radioactieve bronnen door het ISP moet altijd ruim van tevoren worden ingediend (zie Contact).

Wanneer er een vergunning aanwezig is voor de radioactieve stoffen zal na inname een verzoek tot intrekking hiervan moeten worden ingediend bij de ANVS. Natuurlijk is het ook mogelijk de radioactieve stoffen te houden. Ook hierin kan het ISP u adviseren, zie ook overige dienstverlening.