Logo Universiteit Utrecht

Ioniserende Stralen Practicum

Medewerkers

ISP MEDEWERKERS

Stichtingsbestuur

Het ISP werkt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Ioniserende Stralen Practica VO. In het stichtingsbestuur hebben de volgende personen zitting:

  • Prof.dr. W.R. van Joolingen – hoogleraar van wiskunde en natuurwetenschappen aan het departement Wiskunde, Universiteit Utrecht
  • Prof.dr. T. Peitzmann – hoogleraar subatomaire fysica aan het departement Natuur- en Sterrenkunde, Universiteit Utrecht
  • Drs. A.H.L. Aalbers – voormalig medewerker NMi-Delft

Practicumleiders

Het ISP heeft drie mobiele practica en een vaste practicumzaal in Utrecht (Tot februari 2018 in het Kruytgebouw, daarna weer in het Minnaertgebouw van de Universiteit Utrecht).

Practicumleiders mobiele practica

Medewerkers
Jan Beks
Telefoon: 030 253 8199
Medewerkers
M.S. Lukman
Telefoon: 030 253 6119
Medewerkers
Rob van Rijn
Telefoon: 030 253 5355

Practicumleider vaste practicumzaal Utrecht en coördinator van het ISP

Medewerkers
Ad Mooldijk
Telefoon: 030 253 1181