Logo Universiteit Utrecht

Ioniserende Stralen Practicum

Overige dienstverlening

Radioactieve stoffen op school

Voor het in bezit hebben van die radioactieve stoffen is bijna altijd een vergunning vereist. De administratie omtrent het bezit van radioactieve stoffen of röntgenapparatuur moet vastgelegd zijn in een zogenaamd KernEnergieWet dossier (KEW-dossier). In dat dossier hoort ook een inventarisatie opgenomen te zijn van de risico’s die het in bezit hebben en gebruiken van de stoffen of apparatuur op kan leveren (Risico Inventarisatie & Evaluatie of RI&E). Voor een vergunning moet iemand op school tenminste stralingsdeskundige 5A of 5B zijn. Deze moet de kennis ook bijhouden, toezien op juist gebruik van de radioactieve stoffen of de röntgenapparatuur en het KEW-dossier actueel houden.
Duidelijk is, dat het omgaan met ioniserende straling zeker op een school veilig moet gebeuren.
De voorwaarden voor een vergunning worden wettelijk omkaderd door het Besluit Stralingsbescherming (BS). Onlangs is dit besluit op een aantal punten aangepast.

Het toezicht voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden.

Nieuwe regels

Het Besluit Stralingsbescherming is onder meer vernieuwd om de administratieve last minder groot te maken. Tandartsen en dierenartsen met röntgenapparatuur bijvoorbeeld, hoeven voor de lichtere toestellen nu geen vergunning meer te hebben, een melding is voldoende. Voor scholen betekenen de nieuwe regels echter geen verlichting maar eerder een verzwaring van de eisen.
Er wordt nu verwacht dat een school de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) jaarlijks laat controleren door iemand met een geregistreerd diploma Stralingsveiligheid 3 (coördinerend stralingsdeskundige) of Stralingsveiligheid 2 (Algemeen Coördinerend stralingsdeskundige). De meeste scholen hebben zo’n deskundige niet in huis.

Het ISP als coördinerend deskundige

Gelukkig mag je zo’n (algemeen) coördinerend deskundige inhuren. Deze komt dan, minimaal 1 keer per jaar, langs voor een inspectie van de RI&E en dient deze ook opnieuw goed te keuren wanneer er een nieuwe bron wordt aangeschaft. De deskundige zal ook de handelingen die horen bij het werken met de bronnen kritisch bestuderen. Deze coördinerend deskundige zal in het algemeen de RI&E graag voor je maken of indien aanwezig/nodig aanpassen. Dit is echter niet noodzakelijk. Zeker met het beperkt aantal bronnen dat op scholen aanwezig is kan je dit als toezichthoudend deskundige van een school vaak zelf. Bij het aanvragen van een vergunning is een RI&E verplicht, de school zal dus al wel dat document bezitten.
Scholen met eigen bronnen of röntgenapparatuur moeten met deze nieuwe regels opnieuw nagaan of de voordelen van het zelf in bezit hebben van radioactieve bronnen of röntgenapparatuur opweegt tegen de nadelen.

Mocht de school besluiten dat ze de bronnen willen behouden dan bied het ISP naast de bekende dienstverlening vanuit de Universiteit Utrecht ook de mogelijkheid aan om als Coördinerend stralingsdeskundige op te treden voor onderwijsinstellingen. Ook kan het ISP tijdens een schoolbezoek desgewenst de aanwezige radioactieve bronnen met veegproeven controleren op besmetting.

Wanneer het ISP als coördinerend deskundige optreed wordt het keuren van de radioactieve bronnen hierin meegenomen.

Bronnen afvoeren

Wanneer besloten wordt de bronnen toch af te voeren dan is het ISP met de Arbeidsinspectie overeengekomen dat het ISP, (tijdens een schoolbezoek) desgewenst op een verantwoorde wijze voor de afvoer van deze bronnen kan zorgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob van Rijn.