Logo Universiteit Utrecht

Ioniserende Stralen Practicum

Voor docenten

Docentendeel

Hier vindt u informatie over de experimenten, de voorbereiding en de uitvoering van het practicum. Onder uitvoeringsvariant staat informatie over (het testen van) een meer open aanpak van het practicum.

Onder ISP in de tweede fase staan de eindtermen voor het onderwerp ioniserende straling in de nieuwe examenprogramma’s voor HAVO (vanaf het examen in 2015) en VWO (vanaf het examen in 2016), met daaraan gekoppeld de experimenten uit het aanbod van het ISP. Daar zijn ook de eindtermen van de oude examenprogramma’s voor HAVO en VWO nog te vinden.

Onder samenvattingen staan powerpoint-presentaties met een samenvatting van de inhoud van deze eindtermen in de examenprogramma’s.

Op de pagina over het ISP staat algemene informatie over de door het ISP genomen maatregelen op het gebied van stralingsveiligheid. Op het Docentendeel van deze website zijn meer gedetailleerde antwoorden op enkele veel gestelde vragen over de stralingsveiligheid bij het ISP te vinden, modeluitwerkingen en werkplanbesprekingen.