Logo Universiteit Utrecht

Ioniserende Stralen Practicum

Samenvattingen

De links op deze pagina verwijzen naar een powerpoint-presentatie met een samenvatting van de inhoud van de eindtermen voor het onderwerp ioniserende straling in de examenprogramma’s voor HAVO en VWO. Het basismateriaal voor deze samenvattingen is geleverd door Carolien Kootwijk-Damman en Peter Overbeek, studenten aan de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht.

Deze powerpoint-presentaties zijn naar eigen inzicht aan te passen en in te stellen, en te gebruiken als afronding van de behandeling van dit onderwerp of als voorbereiding van de leerlingen op de uitvoering van het practicum.