Logo Universiteit Utrecht

Ioniserende Stralen Practicum

Voor leerlingen

Achtergrondinformatie

De links op deze pagina verwijzen naar achtergrondinformatie over het onderwerp ioniserende straling in het algemeen: eigenschappen, toepassingen en effecten van ioniserende straling. Daarnaast is er ook achtergrondinformatie te vinden bij een aantal ISP experimenten.

Voorbereiding

Je kunt je op het schoolbezoek van het ISP voorbereiden met het informatieboekje Experimenten met radioactieve bronnen en röntgenstraling.  Dit boekje bevat een isotopentabel, aanwijzingen voor het gebruik van logaritmisch grafiekenpapier, een verklarende begrippenlijst en informatie over stralingsrisico’s. Download het boekje Experimenten met radioactieve bronnen en röntgenstraling (7 Mb).

De proeven staan beschreven op de website onder Experimenten.

Algemeen

Experimenten