Logo Universiteit Utrecht

Ioniserende Stralen Practicum

Nieuws

Vacature practicumleider ioniserende stralen practicum vervuld

In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van dhr Ad Beune komt er een baan als practicumleider beschikbaar.

De vacature is inmiddels vervuld!