Logo Universiteit Utrecht

Ioniserende Stralen Practicum

Experimenten

Bij het uitvoeren van de experimenten van het ISP ontdekken de leerlingen wetmatigheden en toepassingen van ioniserende straling en krijgen ze informatie over de risico’s van het werken met radioactieve stoffen en röntgenstraling.

In de tabel hieronder staan de beschikbare experimenten, gerangschikt in een viertal groepen: halveringstijd, absorptie, röntgenstraling en diversen.

Op de pagina Voorbereiding is te vinden hoe de leerlingen een keuze kunnen maken uit de beschikbare experimenten. Op de pagina ISP in de Tweede Fase zijn deze experimenten gekoppeld aan de eindtermen in de examenprogramma’s natuurkunde voor HAVO en VWO.

Halveringstijd
Experiment: Titel:
2 A Radioactief verval van radon-220 (met stroommeter)
2 B Radioactief verval van radon-220 (met x-t schrijver)
10 Hersteltijd van de protactinium-generator
20 Radioactief verval van protactinium-234
21 Ouderdomsbepaling van radioactieve bronnen
Absorptie
Experiment: Titel:
1 Dracht van α-deeltjes in lucht
5 Absorptie van ß-deeltjes in aluminium en perspex
11 Opsporen van lood
12 Absorptie van γ-straling door lood
13 Kwalitatieve identificatie van radioactieve bronnen
18 Elasticiteitsmodulus van rubber
19 Dracht van α-deeltjes en luchtdruk
22 Absorptiecoëfficiënten van aluminium voor γ-straling
Overig / Röntgenstraling
Experiment: Titel:
14 Röntgenapparaat
15 Ionisatie van lucht door röntgenstraling
16 Bragg-reflectie
23 Röntgen-computertomografie
Overig / Divers
Experiment: Titel:
3 Statistische spreiding
4 Terugstrooiing van ß-deeltjes
6 Geiger-Müller telbuis
7 Energie van ß-deeltjes
8 Stralingsintensiteit en afstand
9 Wilsonvat
17 Gamma-spectrometrie

Beschikbaarheid

De drie mobiele practica zijn uitgerust met de experimenten 1 t/m 21. De experimenten 1, 10 en 19 zijn niet beschikbaar in Utrecht.

Uitvoerbaarheid

In de tabellen hieronder is voor HAVO en VWO aangegeven welke experimenten voor de leerlingen uitvoerbaar zouden moeten zijn, ingedeeld in drie categorieën met een toenemende moeilijkheidsgraad.