Logo Universiteit Utrecht

Ioniserende Stralen Practicum

Experimenten

De rode opgaven gaan over halveringstijd, de blauwe gaan over absorptie van straling. Groen  is voor  Diverse  proeven,  waarbij  de blauwe  cijfers  vooral  Röntgenstraling  betreffen.

De mate van grijsheid geeft de moeilijkheid aan.

Proef 23 kan alleen in de vaste opstelling in Utrecht gedaan worden.

De proeven 1 en 19 zijn niet beschikbaar in de vaste opstelling in Utrecht.