Ioniserende Stralen Practicum

Nieuws

Onderzoek naar de uitvoeringsvarianten van het ISP

Gedurende het schooljaar 2018-2019 loopt er een onderzoek van de Universiteit Utrecht naar de verschillen tussen de open en de gesloten varianten van het ISP. Wetenschappers van het Freudenthal Instituut voor wis- en natuurkundeonderwijs onderzoeken de motivatieverschillen tussen leerlingen die de open variant van het ISP uitgevoerd hebben en leerlingen die de gesloten variant hebben gedaan. Daarom zijn we hard op zoek naar klassen die een van de open varianten van het ISP doen, dus we moedigen u graag aan om bij het aanmelden te kiezen voor een open variant. Dit kan ook zonder voorbereidingstijd in uw lessen: zie Uitvoeringsvariant

Afgelopen jaren hebben we bij diverse klassen getoetst of er verschillen zijn tussen de twee varianten. De leerlingpopulaties waren hierbij echter nog klein, dus in 2018-2019 voeren we een robuuster, grootschaliger onderzoek uit waaraan alle ISP-klassen deelnemen.

Neemt uw school in 2018-2019 deel aan het ISP? Dan doen uw klassen dus automatisch mee aan het onderzoek. Er verandert niets aan de uitvoering van het ISP en ook hoeven uw leerlingen geen vragenlijsten in te vullen. We slaan alleen leerlingaantallen op en geen gegevens van individuele leerlingen. Het onderzoek voldoet aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met een van de onderzoekers: Koen van Asseldonk (k.k.w.vanasseldonk@uu.nl) en Ralph Meulenbroeks (r.f.g.meulenbroeks@uu.nl).