Ioniserende Stralen Practicum

8. Stralingsintensiteit en afstand

Inleiding

Als de afstand tussen een stralingsbron en een ontvanger toeneemt, neemt de stralingsintensiteit op de plaats van de ontvanger af. Dit geldt voor bijvoorbeeld licht- en geluidbronnen, en ook voor radioactieve bronnen.

Röntgen / divers havo: gemiddeld vwo: gemiddeld Mobiel en UU

Doel

Meten van het verband tussen de stralingsintensiteit en de afstand tot een puntvormige radioactieve bron.

Opstelling

De opstelling bestaat uit een Geiger-Müller telbuis met pulsenteller en een bron met strontium-90. De afstand tussen de telbuis en de bron is instelbaar.

Toepassingen

De stralingsdosis die iemand oploopt bij het werken met radioactieve stoffen blijft zo laag mogelijk door de verblijftijd in de buurt van de bron te verkleinen en/of door de afstand tot de bron te vergroten. Bij het werken met radioactieve stoffen gebruikt een stralingswerker daarom vaak handling tools (mechanische handen).

Meer informatie

Informatieboekje met o.a. nuclidenkaart en begrippenlijst