Logo Universiteit Utrecht

Ioniserende Stralen Practicum

Gesloten variant

Het practicum is op verschillende manieren te doen.

Alle experimenten hebben een versie, waarbij je netjes volgens het werkblad de stappen voor het doen van metingen en de verwerking volgt. Daarvoor is het voldoende als je een idee hebt van de experimenten die je gaat doen en van de experimenten is een korte uitleg van te vinden onder het kopje Experimenten. Deze versie noemen we de gesloten variant, omdat je daar weinig eigen inbreng hebt hoe je de proef doet. Zie daarvoor de pagina Open variant.

Welke variant je doet wordt vaak door de docent gekozen. Dat kunnen alleen gesloten proeven zijn, open proeven of een combinatie.

Naast de werkbladen kun je ook nog kijken naar het boekje Experimenten met radioactieve bronnen en röntgenstraling. Hierin staat van elk experiment kort de theorie, het doel en de opstelling beschreven, gevolgd door enkele toepassingen daarvan in de praktijk. Daarnaast bevat dit boekje een isotopentabel, aanwijzingen voor het gebruik van logaritmisch grafiekenpapier, een verklarende begrippenlijst en informatie over stralingsrisico’s. Download het boekje Experimenten met radioactieve bronnen en röntgenstraling (6 Mb).