Ioniserende Stralen Practicum

Gesloten variant

Het practicum is op twee verschillende manieren uit te voeren, de gesloten variant, en de open variant. Op deze pagina vind je informatie over de gesloten variant. Welke variant je doet is afhankelijk van de keuze van jouw docent.

De gesloten variant van het practicum houdt in dat je het practicum uitvoert met behulp van een werkblad met instructies. Dit werkblad krijg je van ons in de les. Hierop kun je stap voor stap lezen hoe de meetopstelling in elkaar zit, hoe je moet meten, en hoe je de gemeten waardes kunt verwerken. Ook wordt er extra op de stof ingegaan door middel van verdiepende vragen. Als je wat meer informatie wilt over jouw speciefieke experiment, kun je dat vinden onder het kopje ‘Experimenten‘.

Tijdens het practicum kun je gebruik maken van ons informatieboekje. Hierin staat informatie die soms niet in je BINAS te vinden is. Zo bevat deze een begrippenlijst, een isotopenkaart, uitleg over het gebruik van logaritmisch grafiekpapier, en informatie over stralingsrisico’s.