Logo Universiteit Utrecht

Ioniserende Stralen Practicum

Open variant

Wil je weten hoe een α-deeltje zich in de ruimte (zonder luchtdruk) gedraagt? Of hoeveel lood je nodig hebt om een γ-bron af te schermen? Wanneer jouw school zich heeft aangemeld voor de open variant kan je dit soort onderzoeken (en natuurlijk nog veel meer) zelf, aan de hand van een aantal spelregels, gaan bedenken en opzetten. Om je te helpen deze experimenten voor te bereiden is er voor elk experiment extra informatie beschikbaar.

Naast de werkbladen kun je ook nog kijken naar het boekje Experimenten met radioactieve bronnen en röntgenstraling. Hierin staat van elk experiment kort de theorie, het doel en de opstelling beschreven, gevolgd door enkele toepassingen daarvan in de praktijk. Daarnaast bevat dit boekje een isotopentabel, aanwijzingen voor het gebruik van logaritmisch grafiekenpapier, een verklarende begrippenlijst en informatie over stralingsrisico’s. Download het boekje Experimenten met radioactieve bronnen en röntgenstraling (6 Mb).

 

Werkbladen – Open variant
Download de werkbladen hier

Met Acrobat Reader zijn de werkbladen van de open experimenten als pdf-bestand binnen te halen