Logo Universiteit Utrecht

Ioniserende Stralen Practicum

Welkom

Leerlingen ISPHet Ioniserende Stralen Practicum (ISP) biedt leerlingen op scholen voor HAVO en VWO in Nederland de mogelijkheid tot het uitvoeren van experimenten met radioactieve bronnen en röntgentoestellen over examenprogramma-onderdelen als de eigenschappen van kern- en röntgenstraling (ioniserend en doordringend vermogen), activiteit, halveringstijd, absorptie, halveringsdikte, dracht enzovoort. Daartoe beschikt het ISP over een drietal mobiele practica met experimenten die ter plaatse op de scholen worden opgebouwd. Daarnaast is er een practicumzaal in het Minnaertgebouw van de Universiteit Utrecht waar leerlingen van scholen uit de regio Utrecht de experimenten kunnen uitvoeren.

Naast de schoolbezoeken kunt u bij het ISP ook terecht voor andere dienstverlening zoals advies omtrent eigen bronnen op de school of het afvoeren van bestaande bronnen. Daarnaast kan het ISP optreden als Coördinerend Stralingsdeskundige voor onderwijsinstituten zoals dit, voor scholen met een vergunning voor eigen radioactieve stoffen, sinds 2015 is vereist.

Een kort overzicht van het waarom, wat en hoe van het ISP is beschikbaar in de vorm van een artikel en het filmpje hieronder. Het artikel gaat onder andere in op de redenen voor deze vorm van dienstverlening, het karakter van de experimenten en het lesmateriaal, de genomen veiligheidsmaatregelen en de waardering vanuit het onderwijsveld. De film hieronder geeft een korte impressie van de uitvoering van het practicum op de scholen.

De practicumleiders voeren hun schoolbezoeken met de mobiele practica uit tussen begin oktober en half juni. De practicumzaal in het Minnaertgeboue is geopend tussen ruwweg half november en half april.