Logo Universiteit Utrecht

Ioniserende Stralen Practicum

Voorbereiden practicum

Het kan zijn dat je vooraf een selectie wilt maken van de experimenten die je wilt gaan doen. Of misschien heb je experimenten opgekregen welke je moet voorbereiden.
Om je te helpen bij deze voorbereiding kun je op de website terecht bij Experimenten.  Van elk experiment lees je daar kort de theorie, het doel en de opstelling beschreven, gevolgd door enkele toepassingen daarvan in de praktijk.

Er is ook een informatieboekje met de de experimenten uitgelegd. Het boekje heeft naast de info die ook op de site staat als extra een isotopentabel, aanwijzingen voor het gebruik van logaritmisch grafiekenpapier, een verklarende begrippenlijst en informatie over stralingsrisico’s. Download het boekje Experimenten met radioactieve bronnen en röntgenstraling (6 Mb). Als je het practicum doet, ligt het boekje ook bij de opstellingen.