Logo Universiteit Utrecht

Ioniserende Stralen Practicum

Leerling voorbereiding

Voorbereiding

Het kan zijn dat je vooraf een selectie wilt maken van de experimenten die je wilt gaan doen. Of misschien heb je experimenten opgekregen welke je moet voorbereiden. Om je te helpen bij deze voorbereiding kun je op de website terecht bij Experimenten. Daar vind je de tekst van het boekje Experimenten met radioactieve bronnen en röntgenstraling en soms aanvullende informatie. Van elk experiment lees je daar kort de theorie, het doel en de opstelling beschreven, gevolgd door enkele toepassingen daarvan in de praktijk. Daarnaast bevat het boekje een isotopentabel, aanwijzingen voor het gebruik van logaritmisch grafiekenpapier, een verklarende begrippenlijst en informatie over stralingsrisico’s. Download het boekje Experimenten met radioactieve bronnen en röntgenstraling (6 Mb).

Achtergrondinformatie

Onderstaande links verwijzen naar achtergrondinformatie over het onderwerp ioniserende straling in het algemeen: eigenschappen, toepassingen en effecten van ioniserende straling. Daarnaast is er ook de achtergrondinformatie te vinden bij een aantal experimenten (zie ook de experimenten zelf).

Algemeen

Experimenten