Logo Universiteit Utrecht

Ioniserende Stralen Practicum

Leerling voorbereiding

Voorbereiding

Het kan zijn dat je vooraf een selectie wilt maken van de experimenten die je wilt gaan doen. Of misschien heb je experimenten opgekregen welke je moet voorbereiden. Om je te helpen bij deze voorbereiding zijn er hieronder voor diverse experimenten informatiesheets beschikbaar. Ook is er het boekje Experimenten met radioactieve bronnen en röntgenstraling. Hierin staat van elk experiment kort de theorie, het doel en de opstelling beschreven, gevolgd door enkele toepassingen daarvan in de praktijk. Daarnaast bevat dit boekje een isotopentabel, aanwijzingen voor het gebruik van logaritmisch grafiekenpapier, een verklarende begrippenlijst en informatie over stralingsrisico’s. Download het boekje Experimenten met radioactieve bronnen en röntgenstraling (6 Mb).

Achtergrondinformatie

Onderstaande links verwijzen naar achtergrondinformatie over het onderwerp ioniserende straling in het algemeen: eigenschappen, toepassingen en effecten van ioniserende straling. Daarnaast is er ook achtergrondinformatie te vinden bij een aantal ISP experimenten.

Algemeen

Experimenten