Logo Universiteit Utrecht

Ioniserende Stralen Practicum

Voorbereiden practicum

Het kan zijn dat je vooraf een selectie wilt maken van de experimenten die je wilt gaan doen. Of misschien heb je experimenten opgekregen welke je moet voorbereiden.
Om je te helpen bij deze voorbereiding kun je op de website terecht bij Experimenten.  Van elk experiment lees je daar kort de theorie, het doel en de opstelling beschreven, gevolgd door enkele toepassingen daarvan in de praktijk.

Voor wat extra hulp bij het uitvoeren en verwerken van de practica, is er een informatieboekje beschikbaar. In dit boekje vind je onder andere een isotopentabel, aanwijzingen voor het gebruik van logaritmisch grafiekenpapier, een verklarende begrippenlijst en informatie over stralingsrisico’s. Download het boekje Experimenten met radioactieve bronnen en röntgenstraling (6 Mb).