Ioniserende Stralen Practicum

Open variant

Het practicum is op twee verschillende manieren uit te voeren, de gesloten variant, en de open variant. Op deze pagina vind je informatie over de open variant. Welke variant je doet is afhankelijk van de keuze van jouw docent.

De open variant van het practicum houdt in dat je zelf onderzoek mag gaan doen. Zo kun je gaan onderzoeken wat de halveringstijd van bepaalde isotopen is, hoe een α-deeltje zich gedraagt bij wisselende luchtdruk, en welke radioactieve isotopen aanwezig zijn in niet gelabelde verpakkingen. Aan de hand van een aantal spelregels ga je zelf een werkplan bedenken en opstellen.

Het is handig om je voor de les alvast voor te bereiden op het practicum. Je begint met het uitkiezen van een meetopstelling. Hieronder staat een lijst van geschikte experimenten, met een link naar de experimentpagina. Deze pagina kun je gebruiken om je alvast in te lezen, en voor het opstellen van het werkplan. Ook kun je alvast de begeleidende video bekijken. Klik op de versie van de juiste practicumleider. Weet je niet wie er komt? Bekijk dan 1 van de 2 video’s, maar let wel op dat er waarschijnlijk kleine verschillen zitten tussen de opstelling in de video, en de opstelling waar je mee gaat werken.

Werkbladen – Open variant Laura Rob
1 Dracht van alfadeeltjes in lucht Video Video
2A Radioactief verval van radon-220 [met stroommeter] Video Video
2B Radioactief verval van radon-220 [met x,t-schrijver] Video Video
4 Terugstrooiing van β-deeltjes Video Video
5 Absorptie van β-deeltjes in aluminium en perspex Video Video
8 Stralingsintensiteit en afstand Video Video
10 De hersteltijd van protactinium Video Video
12 Absorptie van γ-straling door lood Video Video
13 Identificeren van radioactieve stoffen Video Video
18 Elasticiteitsmodulus van rubber Video Video
19 Dracht van α-deeltjes en luchtdruk Video Video
20 Radioactief verval van protactinium-234 Video Video

In de les ontvang je een instructievel en een werkblad. Op het instructievel vind je nog wat extra informatie over de opstelling, en wat verdiepende informatie in het geval dat jouw docent van je vraagt om een verslag te maken. Het werkblad kun je gebruiken voor het werkplan. Deze kun je dus eventueel van te voren al invullen. Het werkblad is onder aan deze pagina te vinden als download.

Tijdens het practicum kun je gebruik maken van ons informatieboekje. Hierin staat informatie die soms niet in je BINAS te vinden is. Zo bevat deze een begrippenlijst, een isotopenkaart, uitleg over het gebruik van logaritmisch grafiekpapier, en informatie over stralingsrisico’s.

Werkbladen – Open variant
Download de werkbladen hier